CHUYẾN ĐI THỰC TẾ CÔNG TRÌNH NGÀY 23/02/2019

Thực tế công trình là một trong những buổi học vô cùng quan trọng của khoá đào tạo Họa viên kiến trúc thực hành tại Trung tâm Đào tạo Kiến trúc DORIC. DORIC tự hào là trung tâm dẫn đầu trong việc đào tạo Họa viên với phương châm “Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp” […]