Lịch khai giảng - Quy trình tuyển sinh
Quy trình tuyển sinh lớp Vẽ mỹ thuật
• Học viên có nghĩa vụ đóng học phí đầy đủ đúng thời hạn quy định.
• Học viên được gia hạn thời gian đóng học phí, thời hạn gia hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày viết đơn.
• Nếu quá thời gian gia hạn, học viên vẫn không hoàn thành học phí, Trung tâm buộc dừng việc học và huỷ kết quả thi của học viên.

Quy trình tuyển sinh lớp Họa viên Kiến trúc
• Học viên nghỉ học quá 3 ngày phải làm Đơn xin phép gửi về Phòng Giáo vụ.
• Trong suốt quá trình học, Giáo vụ Trung tâm có thể điểm danh lớp học bất kỳ lúc nào. Học viên đi học mà nghỉ quá 1/3 số buổi học không phép của môn học sẽ bị cấm thi môn đó.

KHAI GIẢNG LỚP HỌA VIÊN KIẾN TRÚC THỰC HÀNH - THỜI LƯỢNG 3 THÁNG = 1 NĂM
.