LỚP HỌA VIÊN KIẾN TRÚC 0 ĐỒNG

 

LỚP HỌC HỌA VIÊN KIẾN TRÚC 0 ĐỒNG

Học viên sẽ được hoàn lại 100% học phí đã đóng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.      Tham dự đầy đủ tất cả các buổi học tại trung tâm (Giờ học bắt đầu từ 18h00 đến 21h00).

       Lưu ý: học viên đến lớp trễ quá 10 phút xem như vắng 1 buổi học.

2.      Hoàn thành tất cả các môn học và nộp bài đúng thời gian quy định. (Không bảo lưu kết quả học tập)

3.      Tham dự đủ ít nhất 3 buổi hội thảo và 1 buổi thực tế công trình do Trung tâm tổ chức.

4.      Điểm tốt nghiệp phải đạt từ 8.0 trở lên và hạnh kiểm đạt loại tốt.

5.      Tham gia làm việc tại Cát Mộc Group từ đủ 12 tháng trở lên, có thành tích làm việc tốt, không vi phạm nội quy công ty.

       Lưu ý: Điều kiện được vào làm tại Cát Mộc Group:

             – Điểm tốt nghiệp từ 8.0 trở lên.

             – Đạt bài test đầu vào của công ty Cát Mộc.

6.      Hoàn thành học phí đúng thời gian quy định.

 

 

Làm chủ sự nghiệp của bạn - ngay từ hôm nay

Để lại thông tin để nhận được sự tư vấn miễn phí