Một Buổi Tham Gia Trải Nghiệm Vẽ Tranh Tường Của Các Bạn Lớp Vẽ Mỹ Thuật Luyện Thi Vào ĐH Kiến Trúc

Trải Nghiệm Vẽ Tranh Tường

Cũng nhờ Cát Mộc Group hoạt động đa ngành tương hỗ nhau và cũng là môi trường thuận lợi để cho các bạn học viên Trung tâm Đào tạo Kiến trúc DORIC có nhiều có hội thực hành thực tế.

Tại đây đang có 2 lĩnh vực đào tạo:

+ Lớp Họa viên Kiến trúc

+ Lớp vẽ Mỹ thuật luyện thi vào ĐH Kiến trúc

DORIC, một thương hiệu thuộc Cát Mộc Group

ww.cmg.vn

Làm chủ sự nghiệp của bạn - ngay từ hôm nay

Để lại thông tin để nhận được sự tư vấn miễn phí